1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Θέα απο την αυλή
1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Θέα απο το δρόμο
1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Θέα απο το δρόμο

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς:

                                                 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ                       Σχολ. Έτος 2017-18

Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου, 10436 Αθήνα,  Τηλ. 2105221158,      Ιστοσελίδα: http://1epal-athin.att.sch.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Εργαστεί σε εγκ/σεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκ/σεις κεντρικού και βιομ/κού αερισμού και κλιματισμού.
 • Ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών  ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων, τοπικών κλιματιστικών μονάδων αλλά και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματι­σμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα, δίκτυα σωληνώσεων, λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές επαγγελματικές και βιομηχανικές θερμοϋδραυλικές εγκατ/σεις και εγκατ/σεις αερίων καυσίμων.
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:
 • Ελέγχει τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί το ηλεκτρικό σύστημα,  τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα και τα συστήματα αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ, ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά  και ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ & περιφερειακών συσκευών. Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή των βλαβών τους.
 • Εγκαθιστά και ρυθμίζει προγράμματα που είναι απαραίτητα για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ.
 • Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές, ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους.
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Κατασκευάζει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών.
 • Συντηρεί,  εντοπίζει  και  επισκευάζει  βλάβες εγκαταστάσεων και συσκευών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την επισκευή κοσμημάτων. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι. Ο απόφοιτος είναι ικανός να ανοίξει δική του επιχείρηση ή να εργαστεί σε βιοτεχνία ή εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με το σχεδιασμό κοσμημάτων (μοντέλων).

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια - τρισδιάστατα μοντέλα - αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων κτιρίων.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου - περιοχής.
 • Αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα στον προσδιορισμό, την αποτύπωση και την οριοθέτηση χώρων / δεδομένα GPS για τη δημιουργία θεματικών χαρτών και βάσεων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Κατασκευάζει ξυλότυπους και τοποθετεί σιδηρούν οπλισμό στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
 • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό ενός έργου.
 • Συγκεντρώνει και συμπληρώνει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Τηρεί λογιστικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.). Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής, καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.
 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία καθώς και εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα. Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής & απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Εργαστεί σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, χώρους όπου παρέχονται φυσικοθεραπευτικές πράξεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με κινητικές αναπηρίες, γηροκομεία, ειδικά κέντρα αποκατάστασης), ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, κέντρα υδροθεραπείας ? λουτροθεραπείας, αθλητικά κέντρα, χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και άθλησης καθώς και χώρους συντήρησης της καλής φυσικής κατάστασης (Fitness club).
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Εργαστεί σε ινστιτούτα αισθητικής, σε κέντρα αδυνατίσματος & θαλασσοθεραπείας, σε θέατρα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε στούντιο φωτογράφισης μοντέλων, στον κινηματογράφο, σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν καλλυντικά και σε καταστήματα πώλησής τους.
 • Πραγματοποιεί απλές αισθητικές πράξεις (καθαρισμό, προσωρινή αποτρίχωση προσώπου και σώματος, μάλαξη).
 • Να κάνει μακιγιάζ προσώπου, μανικιούρ-πεντικιούρ, ονυχοπλαστική.
 • ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό του χώρο, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε μεγάλα γυμναστήρια, σε ξενοδοχειακές αλυσίδες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
 • Πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα, βαφές, προσθετική μαλλιών χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:

1.    Απολυτήριο  Επαγγελματικού Λυκείου, απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και

2.    Πτυχίο  επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας (Ν. 4283/14).

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα:

 • Να συνεχίσουν τη φοίτηση και σε 4ο Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας, που παρέχει πτυχίο επιπέδου 5 και περιλαμβάνει: α) αμειβόμενη μαθητεία 28 ωρών την εβδομάδα με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο και β) 7 ώρες εργαστηριακών μαθημάτων σε ΕΠΑ.Λ.
 • Να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό για εισαγωγή σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ, καθώς επίσης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τα Τ.Ε.Ι. (σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστικής, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Εξεταζόμενα μαθήματα και συντελεστές βαρύτητας: Μαθηματικά Ι (1.5), Ελληνικά (1.5), 1ο Μάθημα Ειδικότητας (3.5), 2ο Μάθημα Ειδικότητας (3.5).
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές σε Ι.Ε.Κ. και μάλιστα σε προχωρημένο εξάμηνο, εάν πρόκειται για ειδικότητα συναφή με εκείνη της αποφοίτησής τους.