1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Θέα απο την αυλή
1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Θέα απο το δρόμο
1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Θέα απο το δρόμο

FAQ

Τι είναι το ΕΠΑ.Λ;

Tο ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικό Λύκειο) είναι σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αποφοίτους Γυμνασίων και Α΄ τάξης Λυκείου. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία χρόνια, και στο τέλος των σπουδών τους οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο και πτυχίο με το οποίο μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν.

Γιατί να προτιμήσω να παρακολουθήσω ένα ΕΠΑ.Λ;

Γιατί αποφοιτώντας, εκτός απο απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου θα πάρεις πτυχίο ώστε να μπορείς να εργαστείς είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως υπάλληλος είτε να συνεχίσεις τις σπουδές σου στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στα ΤΕΙ, είναι γεγονός, ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ έχουν μεγάλη ευχέρεια στα μαθήματα ειδικότητας επειδή τα διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά στο ΕΠΑ.Λ.

Τα ΕΠΑΛ είναι εξοπλισμένα με εργαστήρια, υπάρχουν βιβλία;

Ναι, υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια και το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί είτε άμεσα τα εργαστήρια είτε έμμεσα (μέσα από τις Σχολικές επιτροπές των Δήμων). Ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα χαρακτηριστικά του σχολείου και το αναλυτικό πρόγραμμα των ειδικοτήτων. Σύγχρονα βιβλία υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες και διανέμονται στους μαθητές έγκαιρα.

Το απολυτήριο λυκείου που θα πάρω από το ΕΠΑ.Λ είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου;

ΝΑΙ, γιατί σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3475/2006 τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

Στο ΕΠΑ.Λ θα πάρω μόνο απολυτήριο λυκείου όπως γίνεται στο γενικό λύκειο;

ΟΧΙ, γιατί σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3475/2006 στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ χορηγείται εκτός από το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3.

Τι είναι το πτυχίο επιπέδου 3;

Όταν λέμε πτυχίο επιπέδου 3 εννοούμε το πτυχίο που παίρνουν οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα της ειδικότητας του τομέα που έχουν επιλέξει στον ιδιωτικό τομέα ή να διοριστούν σε αντίστοιχη θέση στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πότε μπορώ να εγγραφώ στο ΕΠΑ.Λ;

Στο ΕΠΑ.Λ μπορείς να εγγραφείς όταν τελειώσεις τη Γ΄ Γυμνασίου οπότε γράφεσαι στην Α΄ ΕΠΑ.Λ ή όταν τελειώσεις την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου οπότε γράφεσαι στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ στον τομέα που θα επιλέξεις.

Αν έχω τελειώσει το Γενικό Λύκειο μπορώ να εγγραφώ σε κάποιο τομέα του ΕΠΑ.Λ;

ΟΧΙ, γιατί σύμφωνα με τον Ν. 3475/2006 τα απολυτήρια του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμα, οπότε ο/η απόφοιτος του Γενικού Λυκείου δεν έχει πλέον το δικαίωμα να εγγραφεί σε καμία τάξη του ΕΠΑ.Λ

Στο βαθμό του απολυτηρίου και του πτυχίου που θα πάρω θα συνυπολογισθούν και οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων που θα γράψω, όπως γίνεται στο απολυτήριο του γενικού λυκείου;

ΟΧΙ, γιατί σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Π.Δ 50/2008 ο βαθμός του απολυτηρίου αλλά και του πτυχίου που παίρνουν οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία των μαθητών στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που δίνουν σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Οι βαθμοί των μαθημάτων που δίνονται πανελλαδικά σε τι λαμβάνονται τότε υπόψη;

Λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη συγκέντρωση μορίων για την εισαγωγή των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ μπορώ να δηλώσω όποια πανεπιστημιακή σχολή θέλω;

Φυσικά, δεν έχεις παρά να επιλέξεις την ομάδα Β΄ στη Γ΄ Λυκείου και να δηλώσεις όσες σχολές θέλεις από δύο επιστημονικά πεδία που θα επιλέξεις όπως ακριβώς γίνεται και στο γενικό λύκειο.

Δηλαδή μπορώ να επιλέξω να σπουδάσω Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός, Μαθηματικός, Δάσκαλος κ.ά ;

Φυσικά αφού μπορείς να δώσεις εξετάσεις σε έξι (6) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (Ομάδα Β΄) και να δηλώσεις όποιες σχολές θέλεις από δύο επιστημονικά πεδία που θα επιλέξεις.

Ποια είναι τα μαθήματα που δίνω πανελλαδικά στην ομάδα Β΄;

Στην ομάδα Β΄ δίνεις έξι μαθήματα τα εξής:

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

    ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

    ΦΥΣΙΚΗ (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

    ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου ή Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ή Βιολογία I (Βιολογία Γενικής Παιδείας ) ή Βιολογία II (Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ) ή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 5ο επιστημονικό πεδίο τότε υποχρεωτικά επιλέγει δύο (2) μαθήματα και συγκεκριμένα τα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» και τις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε επτά (7) μαθήματα όπως ακριβώς ισχύει και για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

    ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του τομέα που έχεις επιλέξει.

Δηλαδή ποια είναι η διαφορά με το Γενικό Λύκειο;

Εξετάζεσαι σε τέσσερα μαθήματα κοινά με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου (δηλαδή τα Μαθηματικά, την Νεοελληνική γλώσσα, τη Φυσική και το μάθημα Επιλογής) αλλά η διαφορά είναι στο ότι τα άλλα δύο μαθήματα που εξετάζεσαι είναι μαθήματα ειδικότητας του τομέα που έχεις επιλέξει.

Αν θέλω να εισαχθώ μόνο σε κάποια σχολή των Α.Τ.Ε.Ι θα πρέπει να δώσω πάλι έξι μαθήματα;

ΟΧΙ, εάν επιθυμείς να περάσεις μόνο σε σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μπορείς να δώσεις μόνο τέσσερα (4) μαθήματα, δηλαδή να επιλέξεις την ομάδα Α΄ στη Γ΄ τάξη και να ακολουθήσεις τον τομέα που επιθυμείς για να εισαχθείς σε κάποια σχολή από τις παραπάνω.

Ποια είναι τα μαθήματα που δίνω πανελλαδικά στην ομάδα Α΄;

Στην ομάδα Α΄ δίνεις τέσσερα μαθήματα:

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

    ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

    ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του τομέα που έχεις επιλέξει.

Τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ μπορώ να πάω στα Ι.Ε.Κ;

ΝΑΙ, έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις όποια ειδικότητα του Ι.Ε.Κ επιθυμείς για να συνεχίσεις τις σπουδές σου για δύο έτη. Φυσικά έχεις και το πλεονέκτημα αν θέλεις να επιλέξεις μια ειδικότητα συναφή με τον τομέα που έχεις παρακολουθήσει στο ΕΠΑ.Λ οπότε θα συνεχίσεις τις σπουδές σου μόνο για ένα έτος και έτσι μπορεί να έχεις και 150 μόρια επιπλέον για διορισμό στο δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Τι εννοούμε λέγοντας τομείς στο ΕΠΑ.Λ;

Στο ΕΠΑ.Λ αντί να λέμε θεωρητική ή θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση όπως λέμε στο Γενικό Λύκειο, λέμε τομέα μηχανολογικό, ηλεκτρονικό, πληροφορικής, υγείας πρόνοιας κ.ά. Στον τομέα παρακολουθείς εκτός από μαθήματα γενικής παιδείας, θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του επαγγελματικού τομέα που έχεις επιλέξει.

Ποιοι τομείς λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών;

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών λειτουργούν οι τομείς:

Αισθητικής - Κομμωτικής

Δομικών Έργων

Διοίκησης και Οικονομίας

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Μηχανολογίας

Οχημάτων

Πληροφορικής

Υγείας - Πρόνειας

Αν επιλέξω έναν τομέα θα πρέπει όταν δώσω πανελλαδικές εξετάσεις με την ομάδα Β΄ να δηλώσω και τις αντίστοιχες σχολές του τομέα (π.χ αν διαλέξω τον τομέα μηχανολογίας θα πρέπει να δηλώσω να πάω μηχανολόγος);

ΟΧΙ, όπως ήδη αναφέραμε οι τομείς είναι κάτι το αντίστοιχο με τις κατευθύνσεις στο γενικό λύκειο, οπότε οποιοδήποτε τομέα και αν παρακολουθείς μπορείς να επιλέξεις δύο επιστημονικά πεδία που επιθυμείς και να δηλώσεις όσες σχολές θέλεις μέσα από τα πεδία αυτά. Για παράδειγμα μπορείς να παρακολουθείς τον τομέα οχημάτων και να δηλώσεις (επιλέγοντας να δώσεις τα έξι μαθήματα της ομάδας Β΄ ) να εισαχθείς στην παιδαγωγική ακαδημία για να γίνεις δάσκαλος ή στο πανεπιστήμιο για να γίνεις π.χ φυσικός ή οικονομολόγος ή στο πολυτεχνείο για να γίνεις π.χ αρχιτέκτονας ή ότι άλλο θέλεις. Δηλαδή ο τρόπος πρόσβασής σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ανοιχτός για όλες τις σχολές που είναι ενταγμένες σε όλα τα επιστημονικά πεδία που θα δηλώσεις.

Αν όμως επιλέξω να δώσω πανελλαδικές εξετάσεις με την ομάδα Α΄ τότε θα πρέπει να δηλώσω και τις αντίστοιχες σχολές του τομέα (π.χ αν διαλέξω τον τομέα μηχανολογίας θα πρέπει να δηλώσω να πάω μηχανολόγος Α.Τ.Ε.Ι) ;

ΝΑΙ, αν επιλέξεις να δώσεις τα τέσσερα μαθήματα της ομάδας Α΄ τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσεις μόνο τις σχολές που αναφέρονται στον τομέα που έχεις επιλέξει. Έτσι αν έχεις επιλέξει, για παράδειγμα, τον τομέα μηχανολογίας θα πρέπει να δηλώσεις στο μηχανογραφικό δελτίο τις σχολές του μηχανολογικού τομέα.

end faq