Επαγγέλματα στα οποία οδηγεί η ειδικότητα: Ο απόφοιτος του Ηλεκτρονικού Τομέα της Ειδικότητας "Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων και Δικτύων", είναι ικανός να εκτελεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και σύμφωνα με την δεοντολογία του επαγγέλματος, τις εργασίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση διαφόρων επαγγελματικών του καθηκόντων.
 
Ο παραπάνω απόφοιτος μπορεί να εργασθεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:
 • Βιομηχανία ή Βιοτεχνία ή Εταιρεία Συναρμολόγησης Η/Υ
 • Τεχνική Εταιρεία ή Συνεργείο Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων
 • Τεχνική Εταιρεία Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ
 • Υπολογιστικά Κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή Παροχείς Υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet Service Providers )
 • Σε καταστήματα πωλήσεως Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων
 • Σε Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούνται με Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Επαγγελματικά Καθήκοντα:
To επάγγελμα του Ηλεκτρονικού, ειδικότητας: "Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων και Δικτύων" περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά Επαγγελματικά Καθήκοντα:
 1. Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ περιφερειακών συσκευών και Δικτύων:
  1.1. Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και:
  • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ
  • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ
  • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα
  1.2. Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊστάμενου του για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών.
  1.3. Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς CD ROM οδηγούς δισκετών κλπ.
  1.4. Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών- ήχου, κλπ.)
  1.5. Συνδέει τα περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, FAX MODEM, scanner, plotter, κλπ.) - Δηλώνει τις περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς.
  1.6. Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ.
  1.7. Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών παροχής ρεύματος και των γραμμών δεδομένων.
  1.8. Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
  1.9. Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου.
  1.10. Θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους.
  1.11. Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.
 2. Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:
  2.1. Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης.
  2.2. Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί.
  2.3. Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών.
  2.4. Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
  2.5. Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές.
 3. Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:
  3.1. Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τερματισμούς.
  3.2. Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
  3.3. Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
  3.4. Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.
 4. Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση "πακέτων", υποστήριξη χρηστών):
  4.1. Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου. (Διαμορφώνει "δικαιώματα" στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου κλπ.)
  4.2. Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας.
  4.3. Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών.
  4.4. Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.
 5. Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου και ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα.

 


Γνωμικά

Την ηθική προηγείται ο εξαναγκασμός, αργότερα η ηθική γίνεται συνήθεια, μετά γίνεται ελεύθερη υπακοή και τελικά γίνεται ένστικτο.
ayli_6.jpg

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 41 επισκέπτες και κανένα μέλος