ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή των μαθητών είναι υποχρεωτική για κάθε σχολικό έτος και γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και κατ’ εξαίρεση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, στις 11 Σεπτεμβρίου. Προηγείται η υποβολή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr από τα μέσα Μαΐου έως το τέλος Μαΐου, για την οποία είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis).

ΦΟΙΤΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό ο κηδεμόνας του μαθητή να προσέρχεται τουλάχιστον μία φορά το  μήνα στο σχολείο ώστε να ενημερώνεται για τις απουσίες, την επίδοση αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά του μαθητή τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι συχνές επισκέψεις του κηδεμόνα στο σχολείο έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη διαγωγή, μικρότερο αριθμό απουσιών, βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις αλλά και καλύτερες σχέσεις του γονιού με το παιδί. Το σχολείο παρέχει τη δυνατότητα Συμβουλευτικής στήριξης μαθητών και γονέων σε θέματα συμπεριφοράς – σχέσεων παιδιών με τους γονείς – αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων και επαγγελματικού προσανατολισμού (ραντεβού στο τηλ. 210-5221158, υπεύθυνος ο κ. Κολετζάκης).

Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής και μετέχει στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου:

όταν δεν υπερβαίνει ετησίως τις 114 απουσίες.

ειδάλλως επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α) Ο κηδεμόνας μαθητή, που παρουσιάζει δυσλεξία, οφείλει να καταθέσει στο σχολείο με αίτησή του όσο πιο σύντομα γίνεται γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ, ώστε να έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση.

Β) Ο κηδεμόνας μαθητή που πάσχει από αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλη ειδική πάθηση πρέπει να καταθέσει με αίτησή του στο σχολείο σχετική Ιατρική Βεβαίωση για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α) Όλοι οι μαθητές ενημερώνουν το σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή του αριθμού τηλεφώνου τους.

Β) Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ανήλικου μαθητή γίνεται με αίτηση του κηδεμόνα του, ο οποίος προσκομίζει και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ειδικά, για τους αλλοδαπούς μαθητές η νέα άδεια διαμονής τους στη χώρα (Βεβαίωση κατάθεσης Δικαιολογητικών ή αυτοκόλλητο στο Διαβατήριο) ή το νέο Διαβατήριο κατατίθενται στο σχολείο αμέσως μετά την έκδοσή τους.

Γ) Απαγορεύονται το κάπνισμα, η χρήση κινητών τηλεφώνων και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τους μαθητές στους χώρους του σχολείου.

Ε) Οι πόρτες εξόδου-εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Εάν ο μαθητής πρέπει να φύγει πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ζητήσει και να πάρει άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου, αφού πρώτα ενημερωθεί ο κηδεμόνας του.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή των μαθητών είναι υποχρεωτική για κάθε σχολικό έτος και γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και κατ’ εξαίρεση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, στις 11 Σεπτεμβρίου. Προηγείται η υποβολή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr από τα μέσα Μαΐου έως το τέλος Μαΐου, για την οποία είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis).

ΦΟΙΤΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό ο κηδεμόνας του μαθητή να προσέρχεται τουλάχιστον μία φορά το  μήνα στο σχολείο ώστε να ενημερώνεται για τις απουσίες, την επίδοση αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά του μαθητή τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι συχνές επισκέψεις του κηδεμόνα στο σχολείο έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη διαγωγή, μικρότερο αριθμό απουσιών, βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις αλλά και καλύτερες σχέσεις του γονιού με το παιδί. Το σχολείο παρέχει τη δυνατότητα Συμβουλευτικής στήριξης μαθητών και γονέων σε θέματα συμπεριφοράς – σχέσεων παιδιών με τους γονείς – αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων και επαγγελματικού προσανατολισμού (ραντεβού στο τηλ. 210-5221158, υπεύθυνος ο κ. Κολετζάκης).

Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής και μετέχει στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου:

όταν δεν υπερβαίνει ετησίως τις 114 απουσίες.

ειδάλλως επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α) Ο κηδεμόνας μαθητή, που παρουσιάζει δυσλεξία, οφείλει να καταθέσει στο σχολείο με αίτησή του όσο πιο σύντομα γίνεται γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ, ώστε να έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση.

Β) Ο κηδεμόνας μαθητή που πάσχει από αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλη ειδική πάθηση πρέπει να καταθέσει με αίτησή του στο σχολείο σχετική Ιατρική Βεβαίωση για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α) Όλοι οι μαθητές ενημερώνουν το σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή του αριθμού τηλεφώνου τους.

Β) Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ανήλικου μαθητή γίνεται με αίτηση του κηδεμόνα του, ο οποίος προσκομίζει και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ειδικά, για τους αλλοδαπούς μαθητές η νέα άδεια διαμονής τους στη χώρα (Βεβαίωση κατάθεσης Δικαιολογητικών ή αυτοκόλλητο στο Διαβατήριο) ή το νέο Διαβατήριο κατατίθενται στο σχολείο αμέσως μετά την έκδοσή τους.

Γ) Απαγορεύονται το κάπνισμα, η χρήση κινητών τηλεφώνων και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τους μαθητές στους χώρους του σχολείου.

Ε) Οι πόρτες εξόδου-εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Εάν ο μαθητής πρέπει να φύγει πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ζητήσει και να πάρει άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου, αφού πρώτα ενημερωθεί ο κηδεμόνας του.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σελίδα 2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ

Η ανάπτυξη μιας στενής συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων – κηδεμόνων έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα παιδιά μας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει θετικά στη σχολική επίδοση των μαθητών, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους, στην αποφυγή παραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβεία, στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται στις σχέσεις γονέα – παιδιού, στην ανάπτυξη θετικής αντίληψης του εφήβου για το σχολείο και τη μάθηση.

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής στήριξης σε γονείς και μαθητές από ομάδα ειδικά επιμορφωμένων εκπαιδευτικών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο (τηλέφωνο 210-5221158, υπεύθυνος ο κ. Κολετζάκης) ώστε να ορίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε, με απόλυτη εχεμύθεια, τα θέματα που σας απασχολούν και στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε.

Το σχολείο οργανώνει, επίσης, απογευματινές συναντήσεις με γονείς, στις οποίες αναλύονται και συζητούνται θέματα σχετικά με τα προβλήματα της εφηβείας, την τριγωνική σχέση παιδιού – γονέα – σχολείου, τη λειτουργία του σχολείου.

Η πρώτη συνάντηση για τη νέα σχολική χρονιά έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη, ……. Οκτωβρίου 2020, στις 18:00μμ. Στη συνάντηση αυτή θα μας απασχολήσουν θέματα όπως ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διέξοδοι που προσφέρονται από τα Επαγγελματικά Λύκεια, τα προβλήματα της εφηβείας. Για την καλύτερη διοργάνωση της συνάντησης παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σελίδα 3

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στην πρώτη μας συνάντηση, στις …… Οκτωβρίου το απόγευμα

(το συμπληρώνετε, στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη συνάντηση,

και το επιστρέφετε στον καθηγητή που ασχολείται με την εγγραφή του μαθητή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΙΟΥ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Όνομα ………………………………………………………….……….

Επώνυμο ………………………………………………….…………..

Όνομα μαθητή/τριας ……………………………………………

Τηλ. επικοινωνίας …………………………………………………