Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2. Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη  Διαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες