Κομμωτικής Τέχνης

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Στοιχεία Ανατομίας ? Φυσιολογίας ΙΙ

2. Υγιεινή

3. Δερματολογία

4. Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης ΙΙ

5. Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

6. Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες