Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Στοιχεία Ανατομίας ? Φυσιολογίας ΙΙ

2. Υγιεινή

3. Φυσικοθεραπεία

2Θ+4Ε

4. Πρακτική Φυσικοθεραπεία

1Θ+3Ε

5. Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ

1Θ+2Ε

6. Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

1Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες