Τεχνικός Οχημάτων

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. ΜΕΚ ΙΙ

3Θ+4Ε

2. Στοιχεία Μηχανών

3. Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ

3Θ+4Ε

4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες