ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

 

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Αρχές Λογιστικής

3Θ+3Ε

2. Εισαγωγή στο Marketing

3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές ? Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)

7. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

8. Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες