ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Ελεύθερο Σχέδιο

2. Γραμμικό Σχέδιο

3. Ιστορία της Τέχνης

4. Αρχές Σύνθεσης

5. Εφαρμοσμένες Τέχνες με Χρήση Η/Υ

6. Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

Τεχνολογία Υφαντικών Υλών

Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες