Εγγράφονται: Απόφοιτοι Γυμνασίου. Παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Νέα Ελληνικά

4

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

Βιολογία

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

Ιστορία

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

2

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

22 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

2

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

3

Σ.Ε.Π. - Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο της Εργασίας

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

7 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Αγωγή Υγείας

2

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

2

Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής

2

Αρχές Μηχανολογίας

2

Αρχές Οικονομίας

2

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

2

Γεωπονία και Αειφόρος  Ανάπτυξη

2

Ναυτική Τέχνη

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

6 ΩΡΕΣ

Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ