Θέμα
"Δημιουργία ιστοσελίδας-τουριστικού οδηγού μιας Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας"

Ιστοσελίδα
http://bucharest-guide.weebly.com

Τάξη
Β' Λυκείου

Τομέας
Πληροφορικής

Σχολικό Έτος
2012-13

Καθηγητές
1. Ματθές Δημήτριος
2. Τσεσμετζής Ανδρέας

Μαθητές

  1. Βλάντι Γκρένεβιτς   2. Αρμελίν Λαμκάι   3. Φραντέσκο Σούλα (Ομάδα 1)
  4. Σωτήρης Μπάρε   5. Ντιάν Νεντέλτσεβ   6. Νίκος Ραγκούσης (Ομάδα 2)
  7. Αμπανόπ Σκοπελίτης   8. Ζελιάσκο Τάνεβ   9. Σεργκέι Τιμιργκιρίεβ (Ομάδα 3)
10. Μπέρεκετ Νιγκάτου 11. Μοχάμεντ Μιρζάι 12. Κωνσταντίνος Σπανός (Ομάδα 4)
13. Ελένη Αγγελοπούλου 14. Ευαγγελία Μαργαρίτη 15. Σπυριδούλα Τροβά (Ομάδα 5)
16. Μαριλένα Κέρβη 17. Θανάσης Πρασσάς 18. Κυριάκος Σαρμάς (Ομάδα 6)

 

Γενικές πληροφορίες
Στα πλαίσια της Ε.Θ.Δ. προτάθηκε στους μαθητές ως θέμα η δημιουργία μιας ιστοσελίδας / τουριστικού οδηγού για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Προκειμένου οι πληροφορίες του οδηγού να είναι έγκυρες και αξιόπιστες απευθυνθήκαμε σε διάφορα σχολεία της Ε.Ε. με σκοπό τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. Τελικά, μετά από διάφορες επαφές, επιλέχθηκε ένα σχολείο του Βουκουρεστίου διότι θεώρησαν αρκετά καλή την ιδέα μας καθώς επίσης υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την δημιουργία ενός αντίστοιχου οδηγού για την Αθήνα από την πλευρά τους. Ένας επιπλέον λόγος που επιλέχθηκε το σχολείο αυτό ήταν ότι οι μαθητές μας θεώρησαν ότι θα συνεργάζονταν καλύτερα με το συγκεκριμένο σχολείο.


Στόχοι
Οι βασικότεροι στόχοι της Ε.Θ.Δ. ήταν:

 • Εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
 • Εξοικείωση με την γλώσσα HTML και το μάθημα Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο της Β? Λυκείου.
 • Συνεργασία με τους μαθητές ενός ξένου σχολείου με διαφορετική παιδεία-κουλτούρα. Προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας ως προς τις γνώσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων.
 • Εκμάθηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).


Υλοποίηση

 • Ο αριθμός των μαθητών που πήραν μέρος ήταν 18.
 • Χωρίστηκαν οικιοθελώς σε 6 ομάδες των 3 ατόμων
 • Σε κάθε ομάδα ανατέθηκε ένα ή περισσότερα κομμάτια του οδηγού.
 • Στο τέλος τα επιμέρους κομμάτια της κάθε ομάδας ενώθηκαν σε μια ενιαία σελίδα.Χρονοδιάγραμμα

- Οκτώβριος-Δεκέμβριος:

 • Γνωριμία με τους μαθητές του σχολείου του Βουκουρεστίου μέσω skype/forum/e-mail.
 • Εξοικείωση με το περιβάλλον Weebly.
 • Συγκέντρωση υλικού από τους μαθητές.

- Ιανουάριος-Φεβρουάριος:

 • Αρχική δημιουργία ιστοσελίδας.
 • Πρώτη αξιολόγηση αποτελέσματος.
 • Έλεγχος και ανατροφοδότηση των πληροφοριών.

- Μάρτιος-Απρίλιος:

 • Προσθήκη & επεξεργασία νέων στοιχείων.
 • Ενοποίηση των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας.
 • Μετατροπή της ιστοσελίδας σε δίγλωσση.


Προβλήματα
Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της Ε.Θ.Δ.:

 • Προβλήματα συντονισμού & επικοινωνίας με το άλλο σχολείο λόγω διαφορετικών ωρολόγιων προγραμμάτων.
 • Έλλειψη σημαντικού αριθμού διδακτικών ωρών λόγω απεργιών & καταλήψεων.
 • Μικρές δυσκολίες στη συνεργασία μεταξύ ορισμένων μελών κάποιων ομάδων καθώς και προβλήματα συντονισμού λόγω απουσιών.
 • Προβλήματα υποδομών: Αργοί υπολογιστές, έλλειψη τεχνολογικού υλικού (όπως κάμερες κλπ).


Συμπεράσματα

 • Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία τόσο από την πλευρά των μαθητών όσο και από την πλευρά των καθηγητών.
 • Το αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «επαγγελματικό» και αποτελεί για τα ίδια τα παιδιά πολύ καλή εμπειρία για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
 • Η γνώση που αποκτήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά θα αποτελέσει παρακαταθήκη για αντίστοιχες δραστηριότητες στο μέλλον.


Αυτοκριτική

 • Αν υπήρχε περισσότερος διαθέσιμος χρόνος θα μπορούσε να υλοποιηθεί πλήρως ο αρχικός σχεδιασμός ώστε η ιστοσελίδα να είναι ακόμα πιο πλήρης (π.χ. δεν υπάρχει η ελληνική έκδοση)
 • Η κατανομή των αντικειμένων ανά ομάδα έγινε βάσει των προτιμήσεων των παιδιών με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μικρή ανισομέρεια στον φόρτο εργασίας της κάθε ομάδας καθώς ορισμένες ομάδες εργάστηκαν περισσότερο από κάποιες άλλες.