ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS, σχολ. έτος 2019-20

Το σχολείο μας υλοποιεί εφέτος τρία (3) προγράμματα ERASMUS:

  1. Σύμπραξη ανταλλαγών με 4 σχολεία στις χώρες ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δράση που άρχισε το σχολικό έτος 2018-19 και θα ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2020-21.
  2. Σύμπραξη ανταλλαγών με 4 σχολεία στις χώρες ΙΤΑΛΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ και ΙΣΠΑΝΙΑ, δράση που άρχισε το σχολικό έτος 2019-20 και θα ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2020-21
  3. Σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο «Sustainable Logistics and Chain Supply Management” και χώρα υποδοχής τη Γερμανία, το οποίο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις πήρε παράταση για την επόμενη σχολική χρονιά.