Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων Η΄ φάσης μαθητείας 2023-2024 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών:

  1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υποψήφιος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της μοριοδότησής του από την έκδοση των Προσωρινών πινάκων κατάταξης και μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2023, ώρα 11:00μ.μ., αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός.
 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα ανακοινωθούν μετά την επεξεργασία των όποιων ενστάσεων υπάρχουν.