Ανακοινώνουμε την απόφαση έγκρισης λειτουργίας τμημάτων Η΄ Φάσης Μαθητείας Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων Η΄ φάσης Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας 2023-2024 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών:

  1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων και των επιλαχόντων μαθητευομένων, θα υπάρξει νεότερη προσωπική ενημέρωση στον κάθε μαθητευόμενο.

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων Η΄ φάσης μαθητείας 2023-2024 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών:

  1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υποψήφιος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της μοριοδότησής του από την έκδοση των Προσωρινών πινάκων κατάταξης και μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2023, ώρα 11:00μ.μ., αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός.
 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα ανακοινωθούν μετά την επεξεργασία των όποιων ενστάσεων υπάρχουν.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσουν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών τα ακόλουθα τμήματα «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» Η΄ Φάσης, εφόσον υπάρξει ο ικανός αριθμός εγγραφών μαθητευομένων:

  1. Αισθητικής Τέχνης (12 θέσεις)
  2. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (13 θέσεις)
  3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (9 θέσεις)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/10/2023 και ώρα 15.00 έως 23/10/2023 και ώρα 10.00. Οι αιτήσεις και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες και την σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της ΠΔΕ Αττικής.