2006-2007

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

125

Β΄ ΤΑΞΗ

98

Γ΄ ΤΑΞΗ

105

ΣΥΝΟΛΟ

328

2007-2008

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

121

Β΄ ΤΑΞΗ

102

Γ΄ ΤΑΞΗ

114

ΣΥΝΟΛΟ

337

2008-2009

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

140

Β΄ ΤΑΞΗ

100

Γ΄ ΤΑΞΗ

89

ΣΥΝΟΛΟ

329

2009-2010

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

113

Β΄ ΤΑΞΗ

114

Γ΄ ΤΑΞΗ

97

ΣΥΝΟΛΟ

324

2010-2011

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

125

Β΄ ΤΑΞΗ

117

Γ΄ ΤΑΞΗ

105

ΣΥΝΟΛΟ

347

2011-2012

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

103

Β΄ ΤΑΞΗ

139

Γ΄ ΤΑΞΗ

101

ΣΥΝΟΛΟ

343

2012-2013

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

106

Β΄ ΤΑΞΗ

111

Γ΄ ΤΑΞΗ

131

ΣΥΝΟΛΟ

348

2013-2014

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

97

Β΄ ΤΑΞΗ

124

Γ΄ ΤΑΞΗ

113

ΣΥΝΟΛΟ

334

2014-2015

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

91

Β΄ ΤΑΞΗ

139

Γ΄ ΤΑΞΗ

107

ΣΥΝΟΛΟ

337

2015-2016

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

72

Β΄ ΤΑΞΗ

193

Γ΄ ΤΑΞΗ

105

ΣΥΝΟΛΟ

370

2016-2017

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

104

Β΄ ΤΑΞΗ

163

Γ΄ ΤΑΞΗ

126

ΣΥΝΟΛΟ

393

2017-2018

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

96

Β΄ ΤΑΞΗ

177

Γ΄ ΤΑΞΗ

131

ΣΥΝΟΛΟ

404

2018-2019

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

122

Β΄ ΤΑΞΗ

145

Γ΄ ΤΑΞΗ

146

ΣΥΝΟΛΟ

413

2019-2020

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

181

Β΄ ΤΑΞΗ

156

Γ΄ ΤΑΞΗ

140

ΣΥΝΟΛΟ

477

Tab

¹ Το σχολικό έτος 2006-2007, έτος που ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΠΑΛ, η Α΄ τάξη αναφέρεται στο ΕΠΑΛ, οι δε Β΄ και Γ¨ τάξεις είναι τμήματα του ΤΕΕ.

² Το σχολικό έτος 2007-2008, οι Α΄ και Β΄τάξεις είναι του ΕΠΑΛ και η Γ΄ τάξη του ΤΕΕ.

³ Απο το σχολικό έτος 2008-2009 και οι τρεις τάξεις αναφέρονται στο ΕΠΑΛ.

Για να δείτε το Μαθητικό Δυναμικό του ΤΕΕ πατήστε εδώ